Het Spoor

Het Notariaat 2

Het Spoor

Het Notariaat 2

Tweede van twee uitzendingen over Het Notariaat.

Verslaggevers Cees Grimbergen, Ger Jochems en Paul van der Gaag verkeerden enige tijd in de wereld van onkreukbaar driedelig grijs, de Broederschap der Notarissen. Een van de laatste steunpilaren van het bestel, het notariaat, is al geruime tijd in opspraak. Aandacht voor de oorzaken daarvan, het belang van een onafhankelijk notariaat, de machtspolitiek van de broederschap, tips om de dure notaris te ontlopen en dissidente geluiden uit en hecht bastion.
Centraal staan de betrokkenheid van notarissen bij schandalen, de inkomens en nevenfuncties van notarissen en de wenselijkheid van hervormingen binnen het notariaat.
Aan het woord komen onder meer journalist Rudie van Meurs, de notarissen N.P. Zijlstra en J.H.A. Tromp, oud-speculant A. van den Heuvel, oud-koppelbaas L. Kroon, A. Swinkels, hoofd juridische ledenservice Consumentenbond, A. Pitlo, emeritus hoogleraar notarieel recht, C.J. Rijnvos, hoogleraar economie Rijksuniversiteit Rotterdam, F.A.P.M. van Loon, hoofd juridische afdeling Vereniging Eigen Huis, M.J.A. van Mourik, hoogleraar notarieel recht Rijksuniversiteit Leiden, A.M. Schenk, voorzitter Koninklijke Notariele Broederschap, en M.P.J.A. Cremers, president rechtbank Den Bosch.
Geïllustreerd met een reportage over een huizenveiling.

---
0'00" Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Programmatune inclusief inleiding.
na 4'52" Inleiding door presentator Kees Slager. Hij introduceert de journalist Rudie van Meurs die in 'Vrij Nederland' belastende feiten over enkele notarissen publiceerde. Interviewer Grimbergen spreekt met Rudie van Meurs. Hij vertelt over zijn wantrouwen tegenover notabelen en over zijn artikelen over notarissen.
na 11'32" Interview met Rudie van Meurs. Hij vertelt verder over zijn publicaties. Pres. met tekst over klachten die ambtsgenoten van in de artikelen beschuldigde notarissen indienden. Hij introduceert één van de klagende notarissen, Hans Tromp uit Vianen.
na 16'16" Interview Paul van der Gaag en Ger Jochems met Tromp. Hij vertelt over de klachten die in een rapport opgenomen werden en over de schade die het wangedrag van enkele notarissen voor het ambt betekende. Tekst over de Koninklijke Notariële Broederschap.
na 22'16" Van Meurs over de Broederschap. Tekst over belangenverstrengeling.
na 24'26" Tromp vertelt over nevenfuncties van notarissen en de belangenverstrengeling als gevolg daarvan. Tekst over bijbaantjes van notarissen bij plaatselijke Rabobanken.
na 31'19" Interview met Ab Swinkels van de Consumentenbond over de nevenfuncties van notarissen.
na 34'23" tekst over affaires. Tekst over enkele affaires. Cees Peters onderzocht het fraude-imperium in Rhenen. Hij vertelt over notaris Zijlstra uit Opheusden. Tekst over de contacten van de programmamakers met mevrouw Zijlstra.
na 39'16" Mevrouw Zijlstra vertelt via de telefoon af te zien van een al toegezegd interview. Tekst over de notaris Van Lidth de Jeude. Interview met prof. mr. A. Pitlo, hoogleraar notarieel recht over de beeldvorming over notarissen in de maatschappij, de jacht op aktes en het lijdelijkheidsbeginsel (het uitvoeren van alle fatsoenlijke opdrachten).
Tekst over notaris Mulder in Drachten.
na 47'16" Interview met prof. mr. Rijnvos, hoogleraar economie, over de fraude met een eigendomsverklaring door notaris Mulder. Rijnvos vertelt over het strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak en over de banden tussen speculanten en notarissen. Muziek: liedje over de notaris.
Pres. introduceert oud-speculant Arno van den Heuvel.
na 52'36" Interview met Van den Heuvel over zijn contacten met notarissen.
Afsluiting van het eerste uur door pres.
na 56'24" Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Muziek: liedje over de notaris.
Inleiding. Interview met oud-koppelbaas Lex Kroon over zijn ervaringen met notarissen die meewerkten aan onoorbare praktijken. Hij vertelt verder over het inschakelen van een zwerver als directeur van een b.v.
na 64'06" Kroon vertelt over zwendel en over de uiterlijke schijn van notarissen. Interview met notaris Van der valk via de telefoon over de controle op onwetmatigheden door notarissen, die vrijwel onmogelijk is.
na 69'51" Interview met notarisvrouw Keetje Ruizeveld en diens dochter Willemien, nu zelf notaris. Ze vertellen over het ambtsgeheim, over de roddel en sociale controle in het dorp en over het leven als notarisvrouw.
na 76'51" Reportage van een huizenveiling. Tekst over gedwongen huizenveiling. Interview met Frank van Loon, hoofd juridische afdeling Vereniging Eigen Huis over de veiling die niet goed functioneert voor de consument. Tekst over het besloten karakter van de Amsterdamse veiling. Van Loon over de verplichting om makelaars in te schakelen. Tekst over het tuchtrecht binnen het notariaat.
na 84'10" Interview met mevrouw Kwakkel over de bedenkelijke rol van een notaris bij de aankoop van een huis en over de tuchtrechtelijke afwikkeling van de zaak binnen het notariaat.
na 89'58" Interview met mevrouw Rol van Calverenbrouck over haar verschijning voor het College van Beroep van de Broederschap na een klacht over notaris Kooijman en over de procedure.
Interview met prof. mr. M.J.A. van Mourik, hoogleraar notarieel recht, over de Kamer van Toezicht.
na 96'03" Swinkels over het tuchtrecht binnen het notariaat. Tekst over affaires binnen het notariaat. Tekst over de inkomens van notarissen.
na 101'33" Interview met A.M. Schenk, voorzitter van de Koninklijke Notariële Broederschap, over de inkomens van notarissen. Tekst over lijdelijkheid.
na 104'28" Interview met notaris Rieter over een zaak rond een bouwterrein waar zwart geld mee gemoeid was.
Interview met mr. M.P.J.A. Cremers, president van de rechtbank in Den Bosch. Deze bepleit een reorganisatie van het tuchtrecht binnen het notariaat. Van Mourik over de noodzaak van onafhankelijke notarissen door ze een vast inkomen te geven in overheidsdienst.
Afsluiting