Het Spoor

De verloren toekomst, deel 1

Het Spoor

De verloren toekomst, deel 1

De verloren toekomst, deel 1.
Eerste deel van een tweedelige serie documentaires over zelfmoord en zelfmoordpogingen door jongeren. Aan het woord komen prof. dr. R.F.W. Diekstra, hoogleraar klinische psychologie, dr. W.H.G. Wolters, hoofd van de psycho-sociale afdeling van het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht, prof. mr. M. Rood-de Boer, hoogleraar kinderrecht en kinderbescherming, schryfster Miep Diekmann, kinderpsychiater J. Wijnbergen en personen die een zelfmoordpoging overleefden.

Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Programmatune inclusief inleiding. Archieffragment waarin prof. dr. Nico Speyer spreekt over het verschil tussen zelfmoord en een zelfmoordpoging. Presentator met tussentekst. Bas, leerling van de School voor Journalistiek, spreekt in juni 1983 over zijn eenzaamheid. Presentator met tekst over een artikel van prof. dr. René Diekstra, gepubliceerd in ‘Intermediair’ in maart 1984. Presentator leest een fragment uit het artikel over de toename van het aantal zelfmoorden. Presentator met tekst over Bas.
na 5′01″ Bas vertelt over de hulp die zijn zwager bood.
Presentator met tussentekst. HA-fragment waarin interviewer spreekt met prof. dr. Nico Speyer over de crisis waar jongeren in zitten.
Presentator met tussentekst. Bas vertelt hoe hij tot zijn zelfmoordpoging kwam.
Presentator met tekst over Speyer, die in oktober 1981 op 76-jarige leeftijd samen met zijn vrouw zelfmoord pleegde en over Bas, die enkele maanden na het interview, in juni 1983, zelfmoord pleegde. Ze introduceert prof. dr. René Diekstra, klinisch psycholoog aan de Rijksuniversiteit van Leiden, die het boek ‘De opgroeiende dood’ schreef.
na 11′05″ Diekstra vertelt over de psychologische kenmerken van zelfmoordenaars. Muziekfragment. na 16′42″ 2. Een acteur leest een fragment uit een brief van een jongen van 15 die een poging tot zelfmoord deed.
Tussentekst presentator. Hij introduceert de 40-jarige Marja. Int. spreekt met Marja over haar ongelukkige jeugd en over de gezinssituatie. Marja vertelt verder over zelfmoordpogingen van haar moeder en over haar eigen eerste pogingen.
na 27′10″ Tussentekst presentator over Marja. Marja vertelt over haar laatste zelfmoordpoging waarbij zij zich met een mes opensneed en -hakte nadat een poging met pillen mislukte.
na 29′58″ Tussentekst presentator over het boek ‘De opgroeiende dood’ van René Diekstra. Presentator leest een fragment voor uit het boek.
Tussentekst presentator. Interview met Diekstra over het proces voorafgaande aan zelfmoordpogingen en de redenen voor zelfmoord. Presentator introduceert dr. W.H.G. Wolters, hoofd psychosociale afdeling Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht.
na 35′21″ Interview met Wolters over de groei van het aantal zelfmoorden door verslechterende sociale omstandigheden in moeilijke tijden.
na 38′23″ 4. Intermiew met Marja over haar terugkomst uit het ziekenhuis na haar eerste poging toen ze 13 was. Ze vertelt over haar pogingen die niet serieus werden genomen en over het taboe op zelfdoding door kinderen.
na 47′06″ 5. Tussentekst presentator over het boek ‘De dagen van Olim’ van Miep Diekmann. Presentator leest een fragment voor uit het boek. Tussentekst presentator over Miep Diekmann. Interview met Miep Diekmann over haar zelfmoordpoging op 14-jarige leeftijd: “Ik wil niet naar de hemel.” Diekmann denkt dat de moeilijke overgang van meisje naar vrouw en haar onrechtgevoelens de redenen voor haar zelfmoordpoging waren.
na 55′30″ Stationcall door omroeper van dienst Cor Galis. Een acteur leest een brief van een jongen aan zijn vader voor. Presentator introduceert kinderpsychiater dr. J. Wijnberg. Interview met Wijnberg over de zelfmoord van een 6-jarig jongetje door verdrinking. Wijnberg vertelt verder over de moeilijkheid om een diagnose te stellen van symptomen van suïcidale kinderen.
na 60′25″ Wolters zegt dat het gedrag van kinderen niet te snel suïcidaal moet worden genoemd. Presentator leest een fragment uit het boek van Diekstra voor.
Fragment uit een artikel uit het ‘Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid’ van mevr. prof. mr. M. Rood-de Boer. Presentator introduceert mevr. Rood-de Boer, buitengewoon hoogleraar kinderrecht en kinderbescherming.
na 64′15″ Interview met Rood-de Boer over de mechanismes die een te lage schatting van het aantal zelfmoorden bij kinderen veroorzaken.
na 66′58″ Presentator introduceert Elske. Interview met Elske over haar ongelukkige jeugd. Ze mishandelde zichzelf door zich te slaan en te snijden. Elske vertelt over haar pogingen, over de relatie met haar moeder en over haar kind.
na 77′14″ Tussentekst presentator over een gedicht, uit het boek ‘De dood is gek’ van Roel Klijns, van Karin dat ze twee maanden voor haar dood schreef. Een actrice leest het gedicht voor. Tussentekst presentator over de 16-jarige Saskia. Presentator leest een fragment uit een interview met haar uit de ‘Haagse Post’ voor. Tussentekst presentator over het boek ‘De opgroeiende dood’. Presentator leest een fragment uit het boek voor. Interview met Wijnberg over de zelfachting van kinderen. Tussentekst presentator over ‘De opgroeiende dood’. Presentator leest een fragment uit het boek voor. René Diekstra vertelt over de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor het geluk van jongeren en over de toenemende suïcidaliteit.
na 83′24″ Presentator leest een brief voor. Presentator introduceert Henk. Interview met Henk over de gezinssituatie en over zijn depressiviteit. Henk vertelt verder over zijn eerste zelfmoordpogingen en over de verbetering van de situatie erna.
na 92′06″ Presentator leest een fragment uit een gedicht voor. Presentator leest een fragment over alcoholconsumptie voor uit het boek ‘De opgroeiende dood’. Interview met Diekstra over de vervanging van spirituele middelen om je prettig te voelen door chemische middelen en over de technologische maatschappij. Een acteur leest een fragment uit een brief van een jongetje voor. Tussentekst presentator Wijnberg vertelt over zelfmoord door kinderen. Een acteur leest een fragment uit een brief van een jongetje voor. Presentator leest een fragment voor uit ‘De opgroeiende dood’.
na 97′33″ Interview met W.H.G. Wolters over het recht van jongeren om te sterven.
na 99′10″ Presentator introduceert Marije, die een zelfmoordpoging deed. Interview met Marije over haar teleurstelling in andere mensen en over haar zelfmoordpoging.

Deze serie, uitgezonden op 3 en 10 december 1984 is gemaakt door Lida Iburg en Katrien de Klein. Aan hen werd voor deze serie de zgn. J.B. Broekszprijs toegekend.

advertentie