Het Spoor

De Joodsche Quaestie 2

Het Spoor

De Joodsche Quaestie 2

Tweeluik over de terugkeer van Joodse oorlogsslachtoffers uit de Duitse vernietigingskampen.
In dit tweede deel aandacht voor de psychische problemen van de kampslachtoffers die terugkeerden, de strijd over de oorlogspleegkinderen (OPK), het rechtsherstel (LiRo), de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV), de lezing van oud-Dachaugevangene en dichter Ed Hoornik die aanzet gaf tot invoering van de WUV.
Interviews met o.a.:
-voormalig Tweede-Kamerlid Baruch (DS'70), die de aanzet gaf tot de WUV,
-psychiater Jan Bastiaans,
-griffier Sal Boas van de Raad voor het Rechtsherstel,
-Alexander Rinnooy Kan van de Raad voor het Rechtsherstel,
-wetenschappelijk medewerker Van der Leeuw van het RIOD,
-directeur S. Baracs van de stichting Hulp aan Oorlogspleegkinderen,
-psychiater Hans Keilson,
-Channa Shapira, overlevende van het kamp Bergen-Belsen en geëmigreerd naar Israël,
-Celine Heilbron, onderduikster en eveneens naar Israël geëmigreerd,
-Louis Gottschalk, oorlogspleegkind en onderduiker en geëmigreerd naar Israël
-oprichter Avraham Yinnon (Bram de Jong) van de Joodse Coördinatie Commissie en tevens lid van de OPK-commissie.

Samenstelling: Michal Citroen, en Ger Jochems

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief