Het Spoor

De spijtoptanten

Het Spoor

De spijtoptanten

De spijtoptanten
29-04-1985
Het Spoor over het vreemdelingen- en remigratiebeleid van de Nederlandse overheid, en over het terugkeerbeleid, met het oog op de komende behandeling in de Tweede kamer van de terugkeeroptie.
Hoe regelt Nederland de terugkeer van mensen die jaren geleden uit de ‘ wervingslanden’ zijn binnengehaald? ‘De terugkeerhulp is een struikelval, opgezet door een land dat er op een koopje af wil komen,’ zeggen critici van terugkeerhulp. ‘Neen, zo moet je het niet zien,’ zeggen de autoriteiten. Maar bovenaan het terugkeerbeleid van Nederland staat: eens weg, altijd weg.
Hoe kwamen de buitenlandse arbeiders in Nederland terecht, hoe ziet hun toekomst eruit in Nederland of in het land van herkomst, hoe kijken buitenlanders aan tegen hun kansen in het vaderland?
Interviews met o.a.:
-het Marokkaanse gezin El Ablouni,
-onderzoeker Flip Muus over zijn onderzoek naar de werking van de remigratiepremie welke blikfabriek Thomassen & Drijver uitkeert aan Turkse werknemers,
-twee personeelschefs van Thomassen & Drijver,
-een Turkse werknemer,
-journalist Peter Schumacher,
-Turkse remigrant,
- medewerker van het CPB,
-directeur Rabbae van het NCB,
-PvdA-Kamerlid Flip Buurmeijer
-VVD-Kamerlid Hans Dijkstal.

Samenstelling Max Sipkes en Jacqueline Maris.