Gielijn Escher

Gielijn Escher

Gielijn Escher is dit jaar vijftig jaar actief als affichemaker en –verzamelaar. Museum Boijmans Van Beuningen biedt nu een gecombineerd overzicht van affiches, gemaakt door de kunstenaar zelf en affiches uit zijn eigen verzameling. Naast circa zestig affiches van Gielijn Escher wordt een even groot aantal affiches uit zijn verzameling Duitse aanplakbiljetten getoond, met werk van o.a. Lucian Bernhard, Hans Rudi Erdt en Ludwig Hohlwein. Anton de Goede spreekt met Gielijn Escher over zijn tentoonstelling in Rotterdam en over de vormgeving van affiches in het algemeen

advertentie