intro

intro

Commentaar van hoofdredacteur Izzy M. naar aanleiding van foto met een groep Ethiopische vluchtelingen op voettocht in de Volkskrant vandaag. “Flauw om daar kritiek op te hebben, goed om daar kritiek op te hebben”.

Dit fragment is onderdeel van

Een uur Ischa

Hoofd redactioneel commentaar naar aanleiding van foto met een groep Ethiopische vluchtelingen op voettocht in de Volkskrant vandaag. “Flauw om daar kritiek op te hebben, goed om daar kritiek op te hebben”. Over Joden, Christenen en Palestijnen, kortom: bonje. Willem van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken over hun functies, ontstaan van de organisaties en achtergronden, de oecumene, het zionisme, reizen naar het Midden Oosten, mensenrechtensituatie in Israël, erkenning van de Palestijnse Staat. Het Opperrabinaat heeft het contact met de Raad van Kerken opgezegd naar aanleiding van het gesprek tussen de Raad en de PLO (40:00). Uitsmijter: De acteur probeerde zijn masker af te rukken. Dat deed pijn. Het was zijn gezicht.

advertentie