Gewelddadige ontruiming woonbarakken Vaassen

NOS, 14 oktober 1976

Gewelddadige ontruiming woonbarakken Vaassen

NOS, 14 oktober 1976

Ruwe opnames, grotendeels niet uitgezonden
1. Ontruiming barakken in woonoord Vaassen door politie en
marechaussee t.b.v. nieuwbouwhuizen:
- politie in actie, optredend tegen met stenen gooiende
Ambonezen, fouillering, gewonde politiemensen, etc. 2'18";
- interview H. Siezen met ir. Manusama 42" + burgemeester vd
Bergh 33";
- interview met Commissaris der Koningin mr. Geertsema 21";
- interview met minister Van Agt;
- sloopwerk aan barakken onder toezicht van de politie 51".

advertentie