Het spoor terug: Het ezelproces. dl.2 slot

OVT 6 mei 2012

Het spoor terug: Het ezelproces. dl.2 slot

OVT 6 mei 2012

Een reconstructie van het 'Ezelproces', waarin Gerard (van het) Reve zich vanaf 1966 moest verdedigen tegen een aanklacht wegens 'smadelijke godslastering'. Het ging om een passage waarin Reve gemeenschap had met God die aan hem verscheen in de gedaante van een muisgrijze ezel. Na twee jaar werd Reve door de Hoge Raad vrijgesproken. Tom Rooduijn reconstrueert het proces aan de hand van gesprekken met Reve-kenners en zij die erbij waren, ondersteund door teksten van Reve en andere betrokkenen.