Drie monniken

Drie monniken

Drie monniken brengen de laatste avond samen door. Ze hebben altijd geleefd in afzondering, gebeden en gezwegen. Dagen van dezelfde handelingen, een plechtige routine. Vertrekken ze nu zonder van elkaar te weten wie ze zijn? Regisseur Floor Huygen van Theater Artemis en De Veenfabriek is gefascineerd door het monnikenleven, en zette het om in de muziektheatervoorstelling ‘Drie monniken’. Botte Jellema spreekt met de acteurs Paul Koek, Bert Luppes en Titus Muizelaar.

advertentie