steun vpro

Emma Crebolder

Emma Crebolder

Bloei en verval staan dicht bij elkaar in 'Vallen', de nieuwe dichtbundel van Emma Crebolder, waarin ze ‘valwoorden’ in al hun betekenissen gebruikt. Denk aan: bevallen, ontvallen, et cetera. Daardoor wordt haar bundel een staalkaart van het vallen. Crebolder heeft intussen veertien bundels op haar naam staan. Jeroen van Kan praat met haar over de bundel Vallen.