900 Dagen

900 Dagen

Filmmaker Jessica Gorter heeft zich met haar werk vooral toegelegd op post-Sovjet Rusland. Dat deed zij eerder in films als 'Piter' en 'Ferryman Across the Volga'. Ook het onderwerp van haar nieuwste film '900 Dagen', die op het afgelopen IDFA de prijs voor de ‘beste Nederlandse documentaire’ ontving, is geworteld in de Russische historie. In de documentaire wordt het beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog behandeld. De film geeft een indringend beeld van de worsteling van enkele overlevenden met de heldenmythe die er door de autoriteiten van gemaakt is, en die in schril contrast staat met en de gruwelijke werkelijkheid waarover zij al die jaren niet mochten spreken. Lotje IJzermans spreekt met filmmaker Jessica Gorter over haar film '900 Dagen'.

advertentie