Bert Bakker, Ischa 27 februari 1990

Een uur Ischa, 27 februari 1990 (fragment)

Bert Bakker, Ischa 27 februari 1990

Een uur Ischa, 27 februari 1990 (fragment)

Vraaggesprek met uitgever Bert Bakker naar aanleiding van zijn uittreden uit het Kluwer-concern. ("Voorlopig blijf ik zelfstandig"). 0'00" Aankondiging. Inleiding presentator. 0'31" Op vraag waarom hij in 1972 besloten heeft om zich te laten inlijven door het Kluwer-concern, zegt Bakker dat het noodgedwongen was, omdat zijn oom geen pensioenvoor-ziening voor zijn medewerkers had. Zegt dat hij eerder de zaak wilde verkopen aan de Bezige Bij ("Ze hadden het geld niet") en aan Singel 262 ("Dat werd ook niks"). Volgens Bakker was de reden van Kluwer om de zaak over te nemen prestigeverhoging. 4'38" Bakker vertelt waarom hij nu weer uit het concern is getreden en nu weer een kleine zelfstandige uitgeverij heeft. ("De laatste baas was aardig, maar dacht dat Marga Minco Italiaanse was"). Zegt dat hij ook steeds meer onder druk werd gezet om meer winst te maken. ("Ik kon wel meer geld verdienen, maar dan was ik geen literaire uitgeverij meer"). 7'15" Bakker vertelt hoe het Kluwer-concern werkt. Vertelt hoe hij uit het concern raakte ("Ik ben eruit geglipt") en hoe hij de verzelfstan-diging heeft gefinan-cieerd. 14'38" Bakker zegt dat hij voorlopig zelfstandig wil blijven. Ziet zich in de toekomst wel weer deel uitmaken van een grotere zaak.