Eerste experimentele televisie-uitzending in Nederland (alleen geluid)

NTS, 2 oktober 1951

Eerste experimentele televisie-uitzending in Nederland (alleen geluid)

NTS, 2 oktober 1951

EERSTE EXPERIMENTELE TELEVISIEUITZENDING VANUIT BUSSUM STUDIO IRENE. SPREKERS: J.M.L.TH.CALS (STAATSSECR. OK EN W), J.B.KORS (VOORZ. NTS) EN SIR. WILLIAM HAIDY (DIR.GEN. BBC).
00:00:00 Muziek. 00:00:14 Inleiding omroepster Jeanne Roos. 00:01:12 J.M.L.Th. Cals ( sommige gedeelten van zijn toespraak onverstaanbaar): "Regering zeer verheugd dat de vele moeilijkheden, overwonnen zijn - Start heel belangrijk voor economie - Dit is het moment waarop we ons moeten bezinnen of deze verworvenheid inderdaad een overwinning des geestes is. We leven in een mechanische tijd, de duizelingwekkende ontwikkeling der techniek heeft revoluties teweeggebracht op politiek en economische terrein, maar ook op het gebied van cultuur, moraal en ideologisch terrein. Meer dan ooit wordt ons leven beheerst door techniek, niet alleen in het arbeidsproces, doch ook in de recreatie - Wij hebben thans massa-arbeid, maar ook massa-recreatie - Wij zullen er voor moeten zorgen, dat de techniek middel blijft en niet een doel wordt op zichzelf, anders zou het de dood van de cultuur betekenen - De televisie kan grote invloed hebben op de culturele vorming, vooral van de jeugd, voor het onderwijs volksontwikkeling - De regering is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheid, en dit verantwoordelijkheidsbesef heeft mede bepaald het besluit van de regering om aan de NTS een zendmachtiging te verlenen - De regering ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet - Ik spreek de wens uit de dit nieuwe medium onder Gods onmisbare zegen in belangrijke mate zal bijdragen aan de spreiding van de cultuur in Nederland. Nu geef ik graag prof. Kors het woord." 00:07:36 Prof. J.B. Kors (voorz. NTS): "Dank de heer Cals voor de inleiding - Wij gaan met vertrouwen op uw steun de toekomst tegemoet - De NTS is een onderdeel van een groep die zich verenigd heeft om de Nederlandse televisie mogelijk te maken, t.w. de PTT, Philips en de NTS. Het is voor mij een behoefte om beide partners te bedanken en ik hoop dat we samen dit ideële doel op de beste wijze kunnen verwezenlijken - Verder wil ik nog een woord richten tot de kijkers: Het is een begin en een oefenperiode, d.w.z. dat men geen totaal geslaagde programma's mag en moet verwachten. We leven ook in een zuinige periode, geen bronnen van inkomsten. Men heeft toch met dit pionierswerk willen beginnen, we vragen echter clementie van u kijkers - U zult deze avond toch moeten erkennen dat de Nederlandse televisie een toekomst tegemoet gaat, waarin ze zal kunnen wedijveren met het buitenland. Er is een wil, een enthousiasme en een aanpakken geweest waarvoor we de mensen dankbaar moeten zijn. We zijn begonnen met experiment en willen dat het slaagt." 00:13:25 Omroepster kondigt sir William Haidy aan. W. Haidy (dir. gen. BBC): "I send you greetings and good wishes on the opening of the Dutch Television service. It is a historic occassion. We in the BBC, who first started television 15 years ago, begin to study the impact of television - That impact is great. It is a constant reminder to us that the development of television also is a serious responsibility - Broadcasting is indeed fortunate that within 30 years of its beginning television has brought to it a new field to pioneer. To you, we send a brotherly welcome". 00:15:00 Omroepster kondigt sir W. Haidy af. "We zijn niet de enige die vanavond een televisiepremière hebben. In Denemarken is vanavond ook de eerste experimentele uitzending. Ze hebben ons een boodschap gestuurd in de vorm van een filmpje; wij hebben op onze beurt een reportage van de Bussumse studio gestuurd, die vanavond in Kopenhagen wordt uitgezonden." 00:16:00 Fragment Filmpje (weggedraaid). 00:16:12 Vraag een kijker: "Had u televisie al eens eerder gezien?" Kijker: "Ja in Engeland, maar dit vind ik beter." (Hoe vond u het geluid?") "Voortreffelijk, behalve tijdens rede Cals. Het heeft mijn verwachting ver overtroffen."