Noorderlicht

Noorderlicht

OP WEG NAAR DE VOLGENDE IJSTIJD De afwisseling van ijstijden en warmere periodes wordt gestuurd door een astronomische cyclus, net zoals de afwisseling tussen zomer en winter. Alleen de schaal waarop dat gebeurt is groter. Die astronomische cyclus is een hard gegeven. Kleine klimaatpiekjes en vage rimpeltjes in de zeespiegel brengen daar geen verandering in. Daarom wordt het tijd dat we afstappen van denken in 'de menselijke maat', en beginnen met denken in de maat van de natuur. Een pleidooi van Salomon Kroonenberg, hoogleraar technische aardwetenschappen aan de Technische Universiteit Delft. Naast onderzoeker is Kroonenberg ook columnist en verhalenverteller. Steeds probeert hij zijn lezers en toehoorders over de horizon van miljoenen jaren te laten kijken, en levert hij commentaar op beleidsmakers. Milieukwesties en planologische structuren zet hij in een ander perspectief. Volgens hem zijn politici met hun natuurontwikkelingsplannen en maatregelen die klimaatveranderingen moeten tegengaan tuinierders op planetaire schaal. "Voor ons is de aarde een tuin waarin we schoffelen totdat het is zoals we willen. Maar de natuur en het milieu zijn niet met een menselijke maat te meten." In februari 2006 verschijnt van Kroonenberg het boek 'De menselijke maat' bij uitgeverij Atlas. Hier links in het rijtje links is een voorpublicatie te lezen op de website van Delta, het universiteitsblad van de Technische Universiteit Delft. TE WEINIG OBDUCTIES BIJ VOGELGRIEP Nog meer slecht nieuws van het vogelgriepfront. Niet alleen rukt het voor mensen gevaarlijke H5N1-virus gestaag op naar het westen, maar er wordt ook veel te weinig in de lichamen van de dodelijke slachtoffers gesneden. Tot nu toe is op slechts vier of vijf van de ongeveer tachtig dodelijke vogelgriepslachtoffers sectie verricht. Volgens de Rotterdamse viroloog en vogelgrieponderzoeker Ab Osterhaus wordt de zoektocht naar een vaccin ernstig gehinderd door dat gebrek aan obducties. Om zo'n vaccin te maken, is het van belang om te weten hoe het virus zich in het lichaam gedraagt. En daar kun je alleen maar achter komen als je in het lichaam van overleden slachtoffers kijkt. In de Aziatische landen waar het virus tot nu toe vooral heeft huisgehouden, wordt nogal terughoudend gedacht over het concept van het ter beschikking van de wetenschap stellen van je lichaam na de dood, wat het onderzoek behoorlijk bemoeilijkt. PARANORMAAL OF PSYCHOTISCH? Onderzoekers van het Utrechts Universitair Medisch Centrum beginnen met een studie naar buitenzintuiglijke ervaringen. Ongeveer 15 procent van de bevolking heeft bijzondere ervaringen zoals het horen van stemmen en telepathie. Deze mensen zijn niet ziek, en kunnen gewoon leven met deze 'wanen'. Maar waar ligt de grens tussen 'gezonde wanen' en psychoses? In Noorderlicht een gesprek met Thomas Rietkerk, onderzoeker bij de afdeling Psychiatrie van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Op de website van de onderzoeksgroep, 'Verken uw geest', kunt u een vragenlijstje invullen. Dan krijgt u een profielschets toegestuurd die ingaat op uw aanleg voor het bovennatuurlijke. Een deel van de deze mensen wordt vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De Noorderlichtredactie komt na het invullen van de vragenlijst uit de bus als 'De nuchterheid zelve'. "[..] Uw zakelijke blik op de wereld laat weinig ruimte over voor het extranormale en u hebt hier dan ook weinig of geen ervaringen mee. Het horen van stemmen heeft nooit onderdeel van uw leven uitgemaakt en u gelooft dan ook niet in paranormale krachten." Een hele opluchting.

advertentie