Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

Wanneer de betere studies geanalyseerd worden, blijken homopathische middelen vaak beter te werken dan een placebo. Paul Knipschild, epidemioloog aan de Universiteit Maastricht, vond dit al in 1991. Toch gelooft hij geen moment dat homeopathie echt iets doet. Hij denkt dat onderzoekers gesjoemeld hebben met de opzet van de studies, of dat slechte resultaten niet worden gepubliceerd. Homeopathie kàn immers niet werken, want veel middelen worden zo uitverdund dat zij geen enkele molecuul meer bevatten van het werkzame bestandddeel. Wetenschapsfilosoof Bram Bos aan de VU in A'dam, denkt dat de negatieve houding van wetenschappers tegenover homeopathie te verklaren valt vanuit het onvermogen om bevindingen te accepteren die niet in een bestaand theoretisch kader passen. De moeite van artsen met homeopathie zou te maken hebben met concurrentie tussen de twee beroepsgroepen. Het zou een kwestie van tijd zijn, voor homeopathie in de reguliere geneeskunde opgenomen zal worden. Klaus Linde van de Technische Universiteit München staat wel open voor alternatieve geneeswijzen. Zijn studie in 1997 bevestigde dat homeopathie meer doet dan een placebo. Toch is ook hij niet overtuigd door de uitkomsten van zijn onderzoek. De laatste jaren is gebleken dat de beste studies de minste resultaten opleveren en dat veel positieve resultaten niet kunnen worden gereproduceerd. Maar er blijven vraagtekens: als verdunningen waar "niets meer inzit" niets kunnen doen, hoe dan de resultaten van Madeleine Ennis te verklaren? Ennis is immunofarmacoloog aan de Queens University in Belfast. Om te bewijzen dat homeopathie onzin is herhaalde zij een berucht onderzoek dat in 1988 was verschenen in Nature. Jacques Benveniste had toen gevonden dat extreme verdunningen die alleen nog water bevatten, effect hebben op levende cellen. Na publicatie stuurde Nature er een speciaal team op uit, om te zien of er geen trucage in het spel was. Onder hen bevond zich de hoofdredacteur van Nature en de beroemde goochelaar Randy. De conclusie van het team was vernietigend en Benveniste werd een outcast in de wetenschappelijke gemeenschap. Sindsdien hebben mensen tevergeefs geprobeerd de bevindingen te reproduceren. Ironisch genoeg is scepticus Madeleine Ennis erin geslaagd de resultaten te bevestigen. Ennis: "It was not the answer I was looking for, wanted for, hoped for, or anything in that direction". De uitzending over homeopathie werd eerder uitgezonden op 15 januari 2001. Aansluitend volgt een gesprek met Emille van Galen, hoofd afdeling homeopathica van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, over de registratie van homeopathische middelen.

advertentie