Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

'Eerst moet het ergens een keer goed mis gaan, doordat een college van bestuur zo los komt te staan van zijn eigen universiteit dat het onwerkbaar wordt. Dan zal men aan andere universiteiten misschien zeggen: zo willen we het niet. En dan komt hopelijk het inzicht terug dat draagvlak toch van wezenlijk belang is. Maar voor het zover is, zijn waarschijnlijk wel een paar jaar verder.' Deze profetische woorden sprak toenmalig voorzitter van de Landelijke Studentenorganisatie ISO, Erik van Buiten in 1997, in het nieuwsblad van de Universiteit Twente. Enkele jaren later blijkt het ook in Twente goed mis gegaan te zijn. Sinds de invoering van de MUB (Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie) in 1997 hebben zich financiele drama's voorgedaan op de universiteiten van Twente en Eindhoven. In Eindhoven kampt men met een tekort van 300 miljoen gulden en ook in Twente zijn er grote tekorten. Hadden deze problemen voorkomen kunnen worden als er meer inspraak was geweest van studenten en docenten? De Landelijke Studenten Vakbond presenteerde dit jaar een kritisch rapport waarin de problemen met de MUB aan de kaak gesteld worden. Uit het rapport blijkt dat de universitaire democratisering van de jaren zestig vakkundig om zeep geholpen is, sinds de invoering van de nieuwe wet. In de verhalen over koning Arthur nemen de bijfiguren een bijzondere plaats in: Dwergen treiteren de ridders en verleiden ze tot vechtpartijen, jonkvrouwen vertellen over de reden van het conflict en kluizenaars leveren kritiek op de hoofdpersonen. Deze vaste rollen hielpen de luisteraars om de draad vast te houden van deze middeleeuwse soap opera. Bernadette Smelik schreef een boek over dit onderwerp. Bernadette Smelik promoveert op 24 mei aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht. Van haar proefschrift verschijnt ook een handelseditie, getiteld: Bijfiguren in de ‘Lancelot en prose’, uitgegeven bij de Keltische Draak.

advertentie