Noorderlicht radio

Noorderlicht radio

Klaar Af! ‘Neuroseksuologie’ is een jonge tak van wetenschap met een opvallend hoog aandeel aan Nederlandse onderzoekers. Gewapend met microscoop en hersenscanner zoeken ze naar zenuwbanen en hersenkwabben die actief zijn bij seks. De farmaceutische industrie volgt hun werk met grote belangstelling want sinds Viagra weten ze dat medicijnen voor sex op grote vraag kunnen rekenen. Neurobiologe Lique Coolen verhuisde acht jaar geleden naar Cincinatti omdat er in Nederland geen geld was voor haar onderzoek. Vorig jaar publiceeerde ze in Science haar ontdekking van een ejaculatiecentrum in het ruggenmerg bij ratten. Marcel Waldinger is neuropsychiater en hoofd van de afdeling Consultatieve Psychiatrie en de Polikliniek Neuroseksuologie van het Algemeen Ziekenhuis Leyenburg in Den Haag. Hij onderzocht het effect van antidepressiva op mannen die vroegtijdig klaarkomen. Gert Holstege, werkzaam aan de Universiteit Groningen, maakte PET-scans van klaarkomende mannen, om te zien welke hersengebieden bij een orgasme betrokken zijn. ----- NIEUWSBERICHTEN Ouderdom stemt positief Als mensen ouder worden, verscherpt het geheugen voor emotioneel positieve beelden en verslechtert het geheugen voor negatieve beelden. Dat blijkt uit onderzoek waarbij mensen positieve, negatieve of neutrale plaatjes te zien kregen. Een voorbeeld van een negatief plaatje was een foto van iemand die naar een grafsteen kijkt. Een foto van twee mensen die naar zeemeeuwen kijken, viel in de categorie positieve plaatjes. Zowel oude als jonge mensen bleven het langst kijken naar de negatieve beelden, maar alleen de jongeren -in de leeftijd van 19 tot 30 jaar- onthielden deze negatieve beelden ook beter. Amerikaanse psychologen schrijven in the Journal of Experimental Psychology dat oudere mensen meer controle hebben over hun emoties dan jongeren, waardoor ze positieve gevoelens beter vasthouden en de negatieve gevoelens temperen. Ze redeneren verder dat mensen als ze oud worden zich meer bewust worden van het feit dat ze nog maar een beperkte tijd te leven hebben. Daardoor zouden ze hun aandacht meer richten op positieve gedachten. ***** Wie betaalt bepaalt Het mag bijna geen verbazing wekken, maar nu is het ook wetenschappelijk aangetoond: Geneesmiddelen-onderzoek dat gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie, levert bevooroordeelde resultaten op. Een Canadese onderzoeksgroep analyseerde 30 studies waarin zij de resultaten van onafhankelijk medicijn-onderzoek vergeleken met medicijn-onderzoek dat gesponsord werd door de farmaceutische industrie. De conclusie is dat de resultaten vier keer zo vaak positief uitvielen als het onderzoek betaald werd door medicijn-fabrikanten. Voor een kritisch onderzoek moet je dus niet bij de fabrikant zijn. Volgens Joel Lexchin, de leider van het onderzoek, zijn geneesmiddelen-fabrikanten minder snel geneigd om negatieve resultaten te publiceren dan positieve. Ook zouden de verkeerde controle-medicijnen gebruikt worden, waardoor de geteste medicijnen extra goed naar voren zouden komen. De overzichts-studie is gepubliceerd in het vakblad British Medical Journal, dat een speciale uitgave wijdt aan de nauwe banden tussen artsen en medicijn-fabrikanten. ***** Kankerremmers met averrechtse werking Een middel dat uitzaaiing bij kanker zou moeten voorkomen, blijkt juist uitzaaiing te bevorderen. Deze bizarre ontdekking is gedaan door onderzoekers van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie. Het gaat om zogenaamde protease-remmers, die nog niet als geneesmiddel verkrijgbaar zijn. Als een kankercel losraakt van een tumor, kan deze gaan zwerven door het lichaam. Zo ontstaan er ergens anders weer nieuwe tumoren. ‘Proteasen’ spelen hierbij een belangrijke rol. Deze enzymen knippen eiwitten door die de kankercellen op hun plaats houden. Na de knip kunnen de cellen uitzaaiien. Lang werd gedacht dat protease-remmers het losknippen zouden kunnen voorkomen. Maar nu blijken juist de meest agressieve tumoren van nature meer protease-remmers te bevatten. De Belgische onderzoekers namen de proef op de som en spoten de knip-remmers in bij muizen. Deze proefdieren kregen inderdaad veel sneller tumoren en uitzaaiingen. Gelukkig worden er nog geen kankerpatiënten met de protease-remmers behandeld. Maar de ontdekking zal in de toekomst misschien gaan leiden tot nieuwe therapieën ***** Overige nieuwsberichten over wormgaten en gekko-plakband kunt u op de website teruglezen bij 'Nieuws'. ----- Crimineel of psychisch gestoord? Sommige delinquenten veinzen psychische klachten of beweren zich niets meer van hun delict te kunnen herinneren. 'Malingering' heet dat in de psychologie. Voor haar promotie aan de Universiteit Maastricht onderzocht psychologe Maaike Cima dit fenomeen in een Duitse TBS-kliniek. Zij wilde er met name achterkomen bij welk type delinquent dit gedrag vaak voorkomt. Sexueel delinquenten blijken hoog vertegenwoordigd in het voorwenden van psychische aandoeningen. Ook lijkt deze groep een verminderde werking te hebben van de frontale hersenkwab, een gebied dat ook minder actief is bij psychopaten. Vooral laag intelligente delinquenten blijken geheugenverlies te veinzen ten aanzien van hun misdrijf. Onderzoekster Cima concludeert dat de criminelen te vaak serieus genomen worden als zij een beroep doen op twijfelachtige psychische aandoeningen zoals 'dissociatieve amnesie', waarbij een traumatische gebeurtenis niet of verstoord opgeslagen zou worden in het geheugen. Het blijft echter een precair onderzoeksveld, want ook Cima heeft nog geen perfecte methode gevonden om aan te tonen dat de delinquenten werkelijk liegen. Titel proefschrift: "Faking Good, Bad and Ugly: Malingering in Forensic Psychiatric Inpatients". ----- BUITEN DE WETENSCHAP: In Memoriam, Dominee Kater In zijn woonplaats Amsterdam is vorige week de vrijzinnige Dominee H.J. Kater overleden. Hij is 92 jaar geworden. Dominee Kater is vooral bekend geworden als hofpredikant. In de jaren vijftig volgde Beatrix, toen nog kroonprinses, bij hem catechisatielessen. In 1966 zegende hij het huwelijk in van Prinses Beatrix met Prins Claus. Kater had eerst grote moeite met de Duitser Claus von Amsberg, maar Claus overtuigde hem van zijn respect voor de in Nederland levende anti-Duitse gevoelens. De rellen die uitbraken bij hét huwelijk getuigen ervan dat deze overtuiging overigens niet door iedereen werd gedeeld. Ook doopte Kater de drie zonen van Beatrix en Claus. De oudere luisteraars van de VPRO zullen Ds. Kater kennen van zijn wekelijkse radiopraatje Deze dag, later opgevolgd door Deze Week. Zijn laatste VPRO-optreden was op 27 september 1974. Aan de telefoon is Jan Haasbroek, voormalig VPRO hoofdredacteur.

advertentie