Een debat over cultuurrelativisme

Een debat over cultuurrelativisme

Buitenhof is voor een groot deel gewijd aan de vraag of er sprake is van de superioriteit van de Westerse cultuur ten opzichte van andere culturen. Wat zijn de meest opvallende elementen uit die westerse cultuur die de eventuele superioriteit zouden moeten aantonen en wat voor politieke consequenties heeft die politieke hegemonie van het westen in de wereld. Is die hegemonie juist geen bedreiging voor de stabiliteit van de wereld en is armoede niet geen bron van religieus fundamentalisme? Wat zijn de gevolgen voor de integratie, is er sprake van westerse ‘flinkheidsreflexen’ of relativeren we juist bedreigingen uit andere culturen weg. Een debat tussen cultuurrelativisten en deskundigen die de superioriteit van de westerse cultuur verdedigen. Aan het debat doen mee: Paul Scheffer, publicist, Paul Cliteur, hoogleraar rechtsfilosofie, prof. dr. Wasif Shadid, Hoogleraar interculturele communicatie en dr. Hans Feddema, antroploog. Durft Ruud Koole, voorzitter van de PVDA, voor Paars 3 te kiezen of moet het roer om naar een centrum linkse koers? Presentatie: Peter van Ingen

advertentie