Weersverwachtingen (2)

Af en toe regen

Weersverwachtingen (2)

Af en toe regen

Regelmatig worden angstaanjagende scenario´s geschetst: de aarde zal worden geteisterd door grote droogte, er komen steeds meer en heftiger stormen, gletsjers en ijskappen zullen smelten, en grote delen land overstromen. Bij dit soort rampscenario’s kunnen heel wat kanttekeningen geplaatst worden. Desondanks worden veelomvattende maatregelen genomen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Volgens het IPCC en de meeste overheden geldt het voorzorgsprincipe: je kunt het niet op wetenschappelijke zekerheden laten aankomen. Je moet wel ingrijpen, omdat je anders het risico loopt dat je te laat bent. Volgens de sceptici wakkeren IPCC, overheden en politici de angst voor een verwoeste aarde opzettelijk aan, om deze te misbruiken voor moralistische en economische belangen. Zij wijzen op (volgens hen) bewuste verdraaiingen van de wetenschappelijke feiten, en berekenen dat het terugdringen van CO2-uitstoot, zoals vastgelegd in het verdrag van Kyoto, de wereld onverantwoord veel geld kost met slechts minimale effecten voor het klimaat. In de twee uitzendingen komen vijf wetenschappers aan het woord: Richard Lindzen, als meteoroloog verbonden aan het MIT en adviseur van de Amerikaanse overheid. Lindzen is fel criticus van de IPCC-berichtgeving, en meent dat het hele klimaatdebat een storm in een glas water is. Sir John Houghton, co-voorzitter van working group I van het IPCC. In deze werkgroep wordt al het wetenschappelijke materiaal verzameld dat de basis is voor de IPCC-standpunten: onderzoek naar temperatuurstijgingen, de werking van het broeikaseffect, zeespiegelstijging, stormfrequenties, et cetera. Houghton meent dat onmiddellijke actie geboden is, om nog te redden wat er te redden valt. Hans Oerlemans, hoogleraar, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Oerlemans ontving dit jaar de Spinozaprijs, voor zijn onderzoek op het gebied van gletsjers en ijskappen. Hij heeft ook meegewerkt aan de IPCC-rapportages van 1995 en 2000, op het gebied van het smelten van gletsjers en de stijging van de zeespiegel. Bjorn Lomborg, professor in de statistiek aan de universiteit van Arhus. Hij gaf het lijvige boek "The skeptical environmentalist” uit, waarin hij met degelijk cijferwerk de belangrijkste milieu-issues tegen het licht houdt. Hij meent dat veel IPCC-scenario´s cijfermatig wankel zijn, en komt zelf met andere berekeningen, waaruit zou blijken dat het allemaal wel meevalt met klimaatverandering. Gerbrand Komen van het KNMI. Het KNMI is één van de belangrijkste instituten op klimaatgebied in Nederland, en werkt intensief mee aan de IPCC-rapportages. Samenstelling & regie: Annemieke Smit Productie: Karin Spiegel/Madeleine Somer Eindredactie: Hansje van Etten

advertentie