Een uur Ischa

Afl.19: Rob Meines, Sasza Malko en Hans Plomp

Een uur Ischa

Afl.19: Rob Meines, Sasza Malko en Hans Plomp

LOGBOEK EEN UUR 'ISCHA 1 MEI 1990
presentatie: Ischa Meijer en Cor Galis
produktie: Leonie Smit
muziek: Gert Jan Blom
Ton van Bergeijk
Jan Robijns
gasten:Rob Meines (correspondent voor NRC)Sasza Malko(journalist)
Hans Plomp (schrijver)
inhoud:
Ischa Meijer en de Izzies: Liedje "Laura"
Rob Meines: naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek "Duitsland Duitsland" uitgeverij Balans. En over zijn
ervaringen als correspondent en als gezin levend in Duitsland.
De Izzies: muziek
Sasza Malko: over de 1 mei-viering in Polen vroeger en de huidige situatie in Polen.
De Izzies: muziek
Hans Plomp: naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek "Het innerlijk bordeel"(uitgeverij Knipscheer. Over zijn opvoeding en zijn positie in de schrijverswereld.
De Izzies: muziek


Vraaggesprek met schrijver Hans Plomp over zijn laatste boek 'Het innerlijk bordeel', zijn gereformeerde opvoeding, zijn roerige leven in de jaren zestig, zijn omstreden positie in de literaire wereld, zijn conflicten met de recensenten Carel Peeters en Tom van Deel. 0'00" Applaus (fade-in). Aankondiging door Cor Galis. 0'23" Op vraag waarom hij erotische verhalen schrijft in zijn laatste boek 'Het innerlijk bordeel', zegt Plomp: "Het is een oude zweer die gebarsten is." Een verhaal over 'God die ook gepijpt wil worden' komt volgens hem voort uit gereformeerde af. Vertelt op verzoek over zijn jeugd. ("Ik was een vrucht van zonde"). 4'05" Plomp vertelt hoe hij rond zijn tiende gedwongen werd zeer gereformeerd te leven. ("Mijn ouders kwamen tot inkeer"). Zegt dat hij bewust gekozen heeft met 'Het innerlijk bordeel' om een schandalig boek te schrijven. 6'07" Plomp vertelt over zijn relatie met en tot uitgever Johan Polak. Antwoordt dat hij zich niet het 'doetje' van de Nederlandse literatuur voelt. ("Eerder het toetje"). Geeft zijn visie op de vaderlandse letterkunde en de ontwikkeling ervan. 8'34" Plomp is het eens met interviewer dat hij een jaren-'50 produkt is. Zegt dat hij kunstenaar wilde worden om zich te ontworstelen aan zijn milieu. Volgens Plomp deugde hij voor velen niet als schrijver door zijn gedrag. ("Verdo-vende middelen gebruikt, in kraakhuizen gewoond en altijd gerotzooid"). Vertelt over de tegenwerking door recensen-ten Carel Peeters en Tom van Deel. Zegt dat hij de laatste jaren weer meer geaccepteerd wordt. 12'55" Plomp noemt en licht enige onderwerpen toe uit zijn laatste boek. ("Ik vond de zgn. seksuele bevrijding van nu een pastiche geworden"). 14'18" Afsluiting pres. Muziek (fade-out).