Een dik uur Ischa

Afl.43: Margreet de Boer, Herman Kuiphof, Karin Vintges, Bob van Amerongen

Een dik uur Ischa

Afl.43: Margreet de Boer, Herman Kuiphof, Karin Vintges, Bob van Amerongen

Titel EEN DIK UUR ISCHA - radio#EEN DIK UUR ISCHA
Publicaties - Radio; 15-11-1992; Radio 2; VPRO;
Titel DE FAMILIE VPRO
Type uitzending
Uitzenddatum 15-11-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 2
Zendgemachtigde VPRO

Logboekbestand, Vpro's logboek versie 3.5h,Een Dik Uur Ischa
programma Een Dik Uur Ischa
uitzend
datum
15-11-92
uitzend
gemaakt
tijd
door
12.35
trefwoorden Amerongen,BobDrugspreventieVintges, KarinBeauvoir,S.de
Boer,M.de, comm.Kon.Drenthe
bandnummer
gasteninstelling
naam Margreet de Boer
instelling
naam Rob van Amerongen
instelling
naam Karin Vintges
instelling
naam Herman Kuiphof
gemaakt door
kaart 8541gewijzigd op 17-11-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK - - - - - - - - - - - Ischa Meijer in gesprek met de nieuwe commissarisvan de Koningin in Drenthe, Margreet de Boer, metsportkommentator Herman Kuiphof over de dood vanErnst Happel en over voetballer Romario, metfilosofe Karin Vintges die promoveerde op'Filosofie als passie", over het denken van Simonede Beauvoir en met classicus en oud
preventiewerker Bob van Amerongen over de a.s.drugsconferenties.


Samenvatting Wekelijkse serie gesprekken van Ischa Meyer als onderdeel van ‘De familie VPRO’ uitgezonden op zondagmiddag , vanuit cafe Eik en Linde in Amsterdam. Hij praat op indringende manier met diverse Nederlandse gasten en zingt af en toe een liedje begeleid door de Izzies.
Van dit programma is slechts het hieronder vermelde onderdeel in het archief opgenomen.
. EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Genre muziekuitvoering, vraaggesprek
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Opnameplaats Amsterdam, Cafe Eik en Linde
Rechten Herkomst Zender: Radio 2
Rechten

Overige opmerkingen
________________________________________
Items

Titel
EEN DIK UUR ISCHA Overkoepelende titel: DE FAMILIE VPRO
Tijdsduur annotatie Avail: 016'11"
Beschrijving Vraaggesprek met de nieuwe commissaris van de Koninging van
Drenthe, Margreeth de Boer. Gespreksonderwerpen zyn haar
loopbaan; haar lidmaatschap van de PvdA en haar motivatie
voor de politiek. Zy geeft haar visie op het ambt van
commissaris van de Koningin en gaat in op haar concrete
plannen om aan haar nieuwe functie inhoud te geven.
00:29:05
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Op vraag interviewer
Ischa Meyer gaat De Boer in op de lof die haar by haar
installatie is toegekomen en op het feit dat er weinig
vrouwelyke commissarissen van de Koningin zyn. Zy gaat
vervolgens in op de problemen binnen haar party de PvdA en op
het standpunt van de PvdA t.a.v. het illegalenprobleem.
00:34:37
Op vraag int. vertelt De Boer over haar politieke vorming,
haar verblyf in Afrika, haar opleiding op de sociale
academie, haar werk in de Jellinek-kliniek en haar
lidmaatschap van de PvdA.
00:38:50
Op vraag int. licht De Boer haar motivatie voor de politiek
toe en geeft haar visie op de Nederlandse politiek. Zy geeft
inhoud aan het begrip sociaal-democratie door op te komen
voor een belangryke sturende rol voor de overheid.
00:41:45
Op vraag int. vertelt De Boer wat volgens haar het ambt van
commissaris van de Koningin inhoudt en gaat in op haar
concrete plannen.
00:44:52
Afsluiting. Applaus.
00:45:06
Einde.
Trefwoorden provincies
Makers Galis, Cor (omroeper)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Drenthe
Namen PvdA
Sprekers Boer, Margreeth de
Rechten Herkomst Zender: Radio 2

Opnamen 15-11-1992 tot
Begindatum 15-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD489 1

Vraaggesprek met de nieuwe commissaris van de Koningin van Drenthe, Margreet de Boer. Gespreksonderwerpen zijn haar loopbaan; haar lidmaatschap van de PvdA en haar motivatie voor de politiek. Zij geeft haar visie op het ambt van commissaris van de Koningin en gaat in op haar concrete plannen om aan haar nieuwe functie inhoud te geven.