De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Meesters der Voordrachtskunst'
Een bloemlezing uit de verhalen die P.F. Thomése voorlas in het programma Music Hall.

TWEEDE UUR
'Schrijversportretten' afkomstig uit het programma 'Boeken' dat de VPRO uitzond in de jaren 1984-1989. Vanavond een portret van F. Bordewijk (1884-1965) gemaakt in 1984 door Wim Noordhoek. Met oa. Bordewijks dochter Nick Funcke en de letterkundige Harry Scholten. En de schrijver zelf igm. Nol Gregoor.

advertentie