De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Live uit de Boekenkast'
Afkomstig uit het programma 'Boeken' dat de VPRO uitzond in 1986.
Boudewijn Büch op bezoek bij Martin Ros.

'De muziek van Louis Lehmann'
Over de Amsterdamse componist Willem Breuker.

TWEEDE UUR
'Atelierbezoek'
Een gesprek met de Haagse schilder Kees Koomen. Hij schildert beelden achteraf uit zijn herinnering, waarbij hij zich baseert op de renaissance dichter Guido Cavalcanti die in 1300 – in de tijd van Dante – een groot liefdesgedicht schreef waarin de liefde voorgesteld wordt als een emperisch te achterhalen voorval, wat haaks staat op Plato’s idee van de gespiegelde wereld.


'De Weeksluiting'
Heere Heeresma vertelt een verhaal.