Vietnamdeserteurs

Vietnamdeserteurs

Ook Nederland speelde een rolletje in de Vietnam-oorlog: hier konden Amerikaanse deserteurs terecht. Anti-Amerikaanse actiegroepen vingen ze liefdevol op en zorgden voor doorvoer naar het neutrale Zweden. In Andere Tijden de deserteurs en hun toenmalige weldoeners aan het woord, donderdag tien voor half tien, Nederland 2.

advertentie