Het Spoor

Democratisering bejaardenoorden

Het Spoor

Democratisering bejaardenoorden

Eindelijk, zo leek het, na twintig jaar wachten en soebatten, werd de inspraak van ouderen in de bejaardenoorden wettelijk geregeld. Maar de Algemene Maatregel van Bestuur van Brinkman blijkt niet meer dan een wassen neus. Dus moeten de ouderen nog steeds knokken voor een beetje inspraak over hun eigen behandeling.
Hans Simonse bezocht een paar bejaardenoorden en besprak met een aantal ouderen hun lot.
interviews met o.a.:
-Keetje Ruizeveld en John Reeser van de ouderenbond ANBO;
-Piet Driest, directeur van het Landelijk Studiecentrum Ouderdomsvraagstukken;
-De heer de Rooy van de federatie landelijke samenwerking bejaardenhuizen organisatie (FLSB);
- mw Mahu van de bewonerscommissie van het bejaardenhuis Leeuwenhoek Rotterdam;
-De heer Dolaard van het landelijk Overleg Bewonerscommissies LOBB;
-Elske ter Veld, PvdA tweede Kamerlid

Samenstelling: Kiki Amsberg en Hans Simonse

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief