Radio 5 documentaire

Australië roept! (deel 2)

Radio 5 documentaire

Australië roept! (deel 2)

Laatste deel van een tweeluik over de naoorlogse emigratiegolf naar Australië. In deze aflevering staat een generatie Nederlandse emigranten centraal die in Australië vergrijst. De landverhuizers van weleer vertellen o.a. hoe zij met het klimmen der jaren steeds meer terugvallen op de Nederlandse taal en cultuur. Verder geven de inmiddels bejaarde emigranten aan of zij al dan niet spijt gekregen hebben van hun beslissing om naar Australië te emigreren. Daarnaast zet één van hen uiteen welke voorzieningen er getroffen zijn voor bejaarde Nederlandse emigranten, zoals het in de buurt van Melbourne gelegen verzorgingstehuis Avondrust. Verslaggeefster brengt een bezoek aan Avondrust en praat met medewerksters over onder meer het specifieke Nederlandse karakter van het bejaardencomplex alsmede over de bewoners (die veelal Alzheimer-patiënt zijn). Bevat verder vraaggesprekken met een medewerkster van een ander verzorgingstehuis voor Nederlandstalige bejaarden alsmede met de zoon van een Nederlandstalige Alzheimer-patiënte. Verder vraaggesprekje met Nederlandse bejaarden die uitleggen waarom zij in een Australisch bejaardenhuis zijn gaan wonen.

advertentie