Post trisomie

Post trisomie

In onze luisteraarsrubriek Post deze week: komt trisomie voor bij alle chromosomen? En zo ja, waarom horen we dan alleen iets over trisomie bij chromosoom 21, het Down-syndroom? Vragensteller Pek van Andel krijgt antwoord van Petra Zwijnenburg, klinisch geneticus aan het VUmc.

Dit fragment is onderdeel van

Labyrint Radio

advertentie