Marathongast J.A.A. van Doorn

Het Marathoninterview

Marathongast J.A.A. van Doorn

Het Marathoninterview

... die academische carriere voort als hoogleraar sociologie aan de Erasmus universiteit. En bleef boeken schrijven zoals Ontsporing van geweld (1970), over de ‘excessen’ tijdens de ‘politionele acties’ in Indonesië, waarvan hij drie jaar als dienstplichtig militair waarnemer was geweest.

Op de Erasmus universiteit vierde hij zijn 25 jarig academisch jubileum, maar kort daarma, nu 20 jaar geleden, nam hij verbitterd afscheid van de universiteit, die de zijne niet meer was. Hij ging een fulltime bestaan als schrijver en columnist leven. Dat doet hij, inmiddels de tachtig gepasseerd, tot op de dag van vandaag. Vanuit zijn werkkamer in het Limburgse St Geertruid worden zijn columns voor dagblad Trouw en weekblad HP/deTijd, getypt op de elektrische machine, naar de randstad gefaxed. Want de computer is nooit binnengetreden en de televisie staat zelden aan. In huize van Doorn wordt gelézen. Boeken, tijdschrijften, een aantal kranten per dag. Als je die écht leest, zegt hij, weet je alles wat je weten moet. Genoeg om scherpe en dwarse observaties over de politiek en de maatschappij de wereld in te zenden.

Dan is er het uitgebreide en goed bijgehouden archief in de werkkamer, dat hem in staat stelde het boek te schrijven dat onlangs verscheen: Duits socialisme. Het falen van de sociaal-democratie en de triomf van het nationaal-socialisme'
Want als je schrijft, dan leef je, en als je leeft, dan schrijf je – dat zal het motto zijn van het gesprek dat Arend Jan Heerma van Voss de komende drie uur voert met Jacques van Doorn.

advertentie