Marathongast Bertus Hendriks

Het Marathoninterview

Marathongast Bertus Hendriks

Het Marathoninterview

Dit mag geen afscheidsinterview worden, want Bertus Hendriks hoopt ook na zijn vijfenzestigste voor NOVA, NOS Journaal en Met het oog op morgen actief te blijven als Midden-Oostendeskundige.

Zijn jaar als voorzitter van de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) in het rumoerige studiejaar '66/'67lijkt cruciaal voor zijn ontwikkeling. Studenten demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam, hielden zich bezig met anti-autoritaire acties al voor Parijs '68, waar Hendriks nog altijd trots op is, en de ASVA bracht een kritische verklaring uit over de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 tussen Israël en de Arabische buurlanden. Die verklaring en de latere oprichting van het Palestina Komitee, waar Bertus Hendriks voorzitter van werd, brachten heftige reacties in de Nederlandse samenleving teweeg en het verwijt van antisemitisme. Nederland stond onverkort achter haar bondgenoot Israël en iedere nuance in het conflict werd, zeker in die tijd, afgewezen. Uitgedaagd door deze reacties begon Hendriks zich in deze problematiek te verdiepen. Hij bleef tot 1978 voorzitter van het Palestina Komitee, werd docent Midden-Oostenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en in 1989 tenslotte hoofd van de Arabische afdeling van de Wereldomroep.

Sinds Hendriks zich voor het Midden-Oosten begon te interesseren is de situatie alsmaar explosiever geworden en werd hij menigmaal als deskundige van de Wereldomroep in programma's opgevoerd. Ook in Nederland heeft zich een scherp debat over de islam en haar waarden ontsponnen waar interviewer Rik Delhaas en Hendriks zeker over zullen spreken.

advertentie