Het Spoor Terug

Het wervende woord 5: Het einde van De Waarheid

Het Spoor Terug

Het wervende woord 5: Het einde van De Waarheid

Deel vijf uit de zesdelige serie ‘Het wervende woord’, over kranten die naast het nieuws een boodschap brachten voor de arbeidersklasse. Uitgezonden op 26 juni 1990. Over de geschiedenis van het communistische dagblad De Waarheid. Op 28 april 1990 verscheen het laatste nummer van deze krant. In dit uur vooral aandacht voor de periode vanaf 1956 tot aan de opheffing van de krant. In november 1956 leidde de Russische inval in Boedapest, Hongarije, ook in ons land tot anticommunistische rellen. Het gebouw ‘Felix Meritis’, waarin ‘De Waarheid’ werd gedrukt, werd enige dagen belegerd. Sinds die tijd heeft de krant zich een aantal malen vergeefs trachten los te maken van de nauwe band die zij altijd met de CPN heeft gehad.
Interviews met:
- Waarheid redacteur Max van den Berg;
- Frans Bink, drukker;
- redacteur Joop Morriën;
- fotograaf Kors van Bennekom;
- oud-hoofdredacteur Friedl Baruch, die in 1963 uit de partij wordt gezet;
- redacteur Wim Swart;
- (eind-)redacteur Bram Hoeksema;
- (adjunct-hoofd-)redactrice Elsbeth Etty;
- bezorger Joop van Ekeren;
- de laatste hoofdredacteur Frank Biesboer.