HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Een Goed Gesprek van Marjan Luif met Pieter Bouwman over fitness.

====


"2007: nu het begrotingstekort eindelijk is opgelost, is Nederland toe aan ontwikkelingshulp". Deze uitspraak van 'Loesje' tekent het Nederlandse economische beleid dat er op gericht is de staatsschuld zo snel mogelijk af te lossen. In de VS denkt men er anders over. Hier laat men de staatsschuld juist enorm oplopen. Arjen van Witteloosteijn, hoogleraar economie aan de rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar strategie aan de universiteit in Durham, denkt dat dit Amerikaanse model ook in Nederland zou kunnen werken. Volgens hem is een begrotingstekort is niet erg: zo stimuleer je de vraag en blijft de economie toch enigszins op koers.

Behalve het regeringsbeleid zal ook de top van het bedrijfsleven besproken worden en met name de topsalarissen die hier uitgekeerd worden. Van Witteloostuijn schreef een paar jaar het boek "De anorexia-strategie: over de gevolgen van saneren". Daarin legt hij uit hoe bedrijfsleiders ziekelijk zijn gaan saneren om zelf steeds meer winst op te strijken. Reorganisaties, beursopties en torenhoge salarissen: het gebeurt volgens van Witteloostuijn allemaal ten koste van de werknemers. De Nederlandse en Europese economie is volgens hem te ver doorgeschoten naar het Angelsaksische model waarin alle heil verwacht wordt van de vrije markt. De overheid moet daarom ingrijpen, zodat ook andere belangengroepen opnieuw inspraak krijgen in het bedrijfsleven.

====


De voorkenniszaak tegen Cor Boonstra was tot verliezen gedoemd. Doet het Openbaar Ministerie er goed aan zoveel tijd en moeite te investeren in een zaak die geen kans van slagen heeft? Een discussie met Frank Heemskerk, financieel deskundige van de PvdA 2e kamerfractie, advocaat Karel Frielink, gespecialiseerd in ondernemings- en effectenadvies, en Peter Paul de Vries van de Vereniging van Effectenbezitters.

====

advertentie