HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Een Goed Gesprek van Marjan Luif met Pieter Bouwman over 'junks beleggen'.

====


Het kabinet Balkenende II is één week oud, en wij vragen ons af: wat gaat de Partij van de Arbeid doen? En wat zou ze moeten doen?

Moet de fractie kiezen voor een felle linkse oppositie-rol, moet ze zich als 'actiepartij' profileren, en met luid rinkelende wekker op het Malieveld gaan staan? Of moet ze juist kiezen voor een rol in het politieke midden? En hoe kan je ergens voor kiezen als er geen nieuw ideologisch beginselprogramma is op basis waarvan je de keuzes maakt?

Daarover praat Djoeke Veeninga met fractieleider Wouter Bos,
Maarten Hajer - Hoogleraar Bestuur en Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en redactielid van Socialisme en Democratie, het blad van de Wiardi Beckmanstichting
en Rick van der Ploeg - voormalig PvdA-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tegenwoordig Hoogleraar politieke economie aan Het Europees Universitair Instituut in Florence.

====


Op de openbare basisschool ‘De Dapper’ in Amsterdam Oost zitten 400 kinderen, verdeeld over 18 groepen. Ze krijgen les van 35 onderwijzers en onderwijzeressen. Kees Christiaanse en Dineke Liefers houden zich speciaal bezig met kinderen die extra zorg nodig hebben. Zij zijn de Interne Begeleiders.
Verslaggever Irene Houthuijs bericht deze weken over de dagelijkse gebeurtenissen op deze basisschool.
Dit is de tweede aflevering van een serie over basisschool 'De Dapper'.

====

advertentie