HET INTERVIEW

HET INTERVIEW

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW


Wekelijkse column van Marjan Luif: 'Een Goed Gesprek', over de cliniclowns.

====


'America rules the world' - en ook in de nationale Europese wetgevingen zien we daar de invloed van.

We staan stil bij de Amerikaanse bemoeienis met de binnenlandse wetgeving van België, waardoor de Belgische regering-in-vorming het afgelopen weekend besliste de Belgische genocide-wet fundamenteel te herzien.
Voortaan zijn alleen zaken met Belgische slachtoffers of daders ontvankelijk, waarmee de universele toepasbaarheid dus geschrapt werd, die Belgische rechters de mogelijkheid gaf iedereen waar ook ter wereld aan te klagen wegens volkerenmoord en oorlogsmisdrijven.
Overigens was de wet al in april aangepast, maar blijkbaar niet voldoende in Amerikaanse ogen, want de Amerikaanse regering noemde de wet vrijdag ‘niet te verdedigen’, en de Amerikaanse minister van defensie Rumsfeld had al gedreigd het NAVO-hoofdkwartier niet langer in Brussel te houden.

De Belgische professor Internationale Betrekkingen, Rik Coolsaet, is ervan overtuigd dat de Amerikaanse blufpoker rond de Belgische genocide-wet weinig met die wet zelf van doen heeft. Hier wordt een slag om België uitgevochten. In Washington heerst de mentaliteit van een belegerde burcht. Dissidentie onder bondgenoten wordt niet getolereerd. België krijgt de rekening gepresenteerd voor zijn afvallige houding in de oorlog tegen Irak. Voor Bush pleegt België majesteitsschennis.

In het Belgische dagblad schrijft Coolsaet: 'Washington zal niet rusten tot dat België zijn genocidewet helemaal heeft geschrapt en Guy Verhofstadt zijn ambities voor een autonome Europese defensie heeft opgegeven. De Belgische Alleingang moet ongedaan worden gemaakt.'

Coolsaet is te gast en Djoeke Veeninga praat met hem.

====


De Ministerraad ging vrijdag akkoord met voorstellen van de Ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken om informatie van de binnenlandse veiligheidsdienst AIVD toe te laten als bewijsmateriaal bij strafprocessen tegen van terrorisme verdachte personen.

Over deze en andere voorstellen van de minister om terrorisme aan te pakken, een discussie tussen CDA-kamerlid Mr. Sybrand van Haersma Buma en Strafrechtdeskundige Prof. Mr. Ybo Buruma, verbonden aan de Universiteit van Nijmegen.

====


Op de openbare basisschool ‘De Dapper’ in Amsterdam Oost zitten 400 kinderen, verdeeld over 18 groepen. Ze krijgen les van 35 onderwijzers en onderwijzeressen.

Verslaggeefster Irene Houthuijs bericht deze weken over de dagelijkse gebeurtenissen op deze basisschool.
De Turkse en Marokkaanse kinderen van de Dapperschool krijgen OALT: Onderwijs in Allochtone Levende Talen.
Een verslag.

====

advertentie