HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

EEN GOED GESPREK

Een Goed Gesprek van Marjan Luif met Pieter Bouwman gaat vandaag over de opvang van daklozen. Deze opvang is niet meer wat het geweest is.

***

GEZINSBELEID

Door het voorstel van staatssecretaris van Financiën Joop Wijn om gezinnen een belastingvoordeel boven alleenstaanden te geven, is de discussie over wat gezinspolitiek eigenlijk is in Nederland weer aangewakkerd. Is een gezinslobby nodig om het belang van kinderen krijgen te bevorderen? Is er te weinig aandacht voor de noden van het modale gezin, dat nog steeds de hoeksteen van onze samenleving is? En welke invloed heeft de recessie op het emancipatie-ideaal van gelijk werk en gelijke zorg tussen man en vrouw?

Hierover discussiëren we met de volgende gasten:
Hoogleraar gezinssociologie Kees de Hoog, voormalig D'66-staatssecretaris van Sociale Zaken Annelies Verstand. En FNV-bestuurder Kitty Roozemond.

***

DE SPAGAAT VAN MANUELA

Twee dagen per week brengt en haalt Manuela Lopes haar twee kinderen (Daan en Ilja) naar en van de crèche.
Voor de gemeente Rotterdam had dat niet meer gehoeven. Die wil fors bezuinigen op de kinderopvang en veranderde drastisch de subsidieregeling, waardoor veel ouders ineens de volle mep moeten betalen voor de opvang van hun kroost.
Voor Manuela betekende deze politieke aktie dat ze haar gehele salaris aan het kinderdagverblijf kon overmaken. Wat te doen?! De gemeente adviseert haar te stoppen met werken.
Ze besloot, na overleg met haar partner en zeer tegen haar zin, mínder te gaan werken.

Aansluitend reageren Kees de Hoog, Annelies Verstand en Kitty Roozemond op deze reportage.

***

NIEUW DORP IN DANTUMADEEL

De behoefte om landelijk te wonen neemt steeds meer toe. Jouke Dantuma, wethouder van de Friese gemeente Dantumadeel wil een nieuw dorp gaan bouwen. Ruimte genoeg in dit deel van Friesland, vlak onder Dokkum.
Verslaggever Irene Houthuijs peilt de meningen van de bewoners, maar eerst legt wethouder Dantuma zijn idee uit. Een reportage.

Op 29 oktober mag de bevolking zich uitspreken over de vraag of er een nieuw dorp moet komen.

***