HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

09.00 - 10.00: HET INTERVIEW

De toetreding van Turkije tot de Unie

Het verzet tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie neemt toe. Ook binnen het kabinet rommelt het over het lidmaatschap van de Turken. Premier Balkenende is voor, minister Bot van Buitenlandse Zaken is voor, maar minster Veerman van Landbouw is tegen. Ook enkele VVD-ministers voelen er weinig voor. De kwestie van de Turkse toetreding wordt één van de hoofdpunten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van dit jaar. Turkije is nu nog kandidaat-lidstaat. Als Turkije aan het eind van het jaar ver genoeg is met politieke en economische hervormingen, kunnen de onderhandelingen over een EU-lidmaatschap beginnen. Dat hebben de Europese leiders eind 2002 in Kopenhagen besloten.

Nu dat moment dichterbij komt, groeit in allerlei gelederen het verzet. Zo ook binnen het CDA. Arie Oostlander is lid van het Europees Parlement voor het CDA. Onlangs nog heeft hij Turkije bezocht. Zijn conclusie is dat Turkije nog niet toe is om te starten met de onderhandelingen om toe te treden tot de Europese Unie....het land voldoet nog niet aan alle criteria. Een gesprek met Oostlander.

---

Konijnenplaag in Sprang-Capelle

Aan de rand van het Brabantse dorp Sprang-Capelle, in de gemeente Waalwijk, bevindt zich een kerkhof met een probleem. De heer Maris, die vorig jaar weduwnaar werd, bezoekt er vrijwel dagelijks het graf van zijn echtgenote. Verslaggeefster Susanne Helmer ging met hem mee en probeerde daarna enig inzicht te krijgen in de kwestie door te spreken met raadslid Bernard Lambooy van de SGP en met de beheerder van de begraafplaats, Gerrit Verhagen.

---

Legitimiteit van de oorlog in Irak

President Bush heeft ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar het falen van zijn inlichtingendiensten, waar het ging om informatie over de aanwezigheid en de inzetbaarheid van massavernietigingswapens in Irak. Die vermeende aanwezigheid was tenslotte de legitimatie voor de oorlog. Ook in Engeland klinkt - ondanks het Huttonrapport - steeds luider en duidelijker de roep om helderheid over de juistheid van informatie die de oorlog voor velen tot nu toe rechtvaardigde. Nederland gaf en geeft politieke en ook militaire steun aan de coalitie, mede op grond van de directe dreiging die van Sadam Hussein uitging vanwege de massavernietigingswapens.

Als zelfs Amerika en Engeland nu openlijk twijfelen over de juistheid van de informatie die leidde tot dit militaire ingrijpen, kan Nederland toch niet achterblijven? Tot nu toe hebben we nog niets gehoord uit Den Haag. Gerard Legebeke in gesprek met Camille Eurlings, de buitenlandwoordvoerder van het CDA.

---