HET INTERVIEW

PCM in buitenlandse handen

HET INTERVIEW

PCM in buitenlandse handen

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

PCM in buitenlandse handen

Uitgeverij PCM, de uitgever van Meulenhoff-boeken en van alle landelijke dagbladen in Nederland - uitgezonderd de Telegraaf - heeft geld nodig. Dat geld is nodig om uit te breiden in de sector educatieve boeken, want in die sector valt er nog te verdienen, terwijl de PCM-kranten - Volkskrant, NRC, Trouw en Algemeen Dagblad - tezamen tegenwoordig verlies opleveren in plaats van winst. Dus wil PCM zichzelf verkopen; afgelopen week maakte het bedrijf bekend dat er vier tot zes aspirant-kopers in aanmerking komen. Het zou gaan om een uitgeverij - de Belgische Persgroep, en drie financiële partijen: Apax (amerikaans), Candover (brits) en Providence (amerikaans). Op bescheiden schaal is de discussie losgebrand of het erg is als dit deel van ons cultureel erfgoed in financiële buitenlandse handen komt. Helemaal met het oog op dat het buitenlanders investeringsmaatschappijen zijn, wiens werk het is bedrijven op te kopen, te saneren en met winst door te verkopen.

Een gesprek met Harry Lockefeer. Hij is hoogleraar journalistiek in Groningen en van 1982 tot 1995 was hij hoofdredacteur van de Volkskrant.

---

Tuchtscholen in Rotterdam?

Als het aan de Rotterdamse wethouder Sjaak van der Tak van Onderwijs ligt, komen er in Rotterdam drie gemeentelijke tuchtscholen voor leerlingen die voor veel overlast zorgen. Ze moeten worden heropgevoed. Een reportage.

---

Korvetten voor Indonesië

Morgen buigt de Kamer zich over de vraag of scheepswerf de Schelde in Vlissingen een exportvergunning krijgt om vier korvetten te leveren aan de Indonesische Marine. Vanwege de oorlog en mensenrechtenschendingen in de opstandige provincie Atjeh geeft de regering op dit moment geen toestemming voor wapenleveranties aan de Indonesische land- en luchtmacht. Wapenleveranties aan de Indonesische marine is blijkbaar geen probleem, omdat dit krijgsmachtonderdeel 'niet direct betrokken is bij de strijd in Atjeh'. Maar is dat zo? En zijn er nog andere, mogelijk morele, redenen om voor of tegen deze grote militaire exportorder te stemmen?
Gerard Legebeke praat met Ineke Dezentjé Hamming. Zij is woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de aflevering van Argos op vrijdag 6 februari jl.

---