Interview

Interview

‘Rotterdam zet door’ heette de in typisch ‘geen woorden maar daden’-idioom getoonzette nota van het Rotterdamse College van Burgemeesters en Wethouders dat in december 2003 werd gepresenteerd. Een prognose van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de zomer van dat jaar had een beeld gegeven van de mate waarin Rotterdam in 2017 zou zijn ’verkleurd’; dat wil zeggen bewoond door niet-blanke bewoners en verarmd; dat wil zeggen bewoond door sociaal-zwakkere groepen. En de uitkomst was zo onheilspellend dat de gemeente in dat rapport een actieplan ontwikkelde waarbij Rotterdam tot een soort uitzonderingsgebied werd verklaard waar met allerlei maattregelen geëxperimenteerd moest worden om het naderende onheil te keren.
Deze hebben de voortvarende bestuurders een nieuwe nota het licht doen zien: ‘Meedoen of achterblijven’, waarin een soortgelijk actieprogramma wordt ontvouwd - gericht op het tegengaan van radicalisering en het stimuleren van integreren.
Was de eerste een reactie op het klimaat sinds Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam, de tweede volgt na de moord op Theo van Gogh. Een gesprek met burgemeester Ivo Opstelten.
---

Waar het nu om gaat is dat Tweede Kamerleden Sybrand van Haersma Buma van het CDA en Peter van Heemst van de PvdA een tienpuntenplan hebben gepresenteerd voor het bestrijden van graffiti. Teun van de Keuken praat met Van Heemst over het aanvalsplan.

Vrijdag 25 februari presenteerden CDA-kamerlid Sybrand van Haersma Buma en PvdA-kamerlid Peter van Heemst een aanvalsplan voor de bestrijding van graffiti. Het afgelopen jaar hebben de beide veiligheidswoordvoerders van CDA en PvdA een speerpunt gemaakt van de bestrijding van illegale graffiti.

In het aanvalsplan, dat zij aan het kabinet en aan de Tweede Kamer hebben aangeboden, komen Van Haersma Buma en Van Heemst tot een pakket van tien voorstellen om illegale graffiti mee ’te lijf’ te gaan. Hierbij gaat het onder meer om het verhalen van de verwijderingskosten op de spuiter, het achter glas bewaren van spuitbussen door winkeliers en de uitbreiding van cameratoezicht op graffitigevoelige plekken. ’Het terugdringen en aanpakken van illegale grafitti voorkomt veel overlast, maatschappelijke kosten en algehele verloedering en vergroot daarmee effectief de leefbaarheid op straat en in de buurt’, aldus de woordvoerders van CDA en PvdA.
---

advertentie