Interview

Interview

Radio 1 Journaal verslaggever Hendrik Willem Hofs doet live verslag vanuit de rechtszaal in Amsterdam Osdorp, waar vandaag de tweede dag van het proces tegen Mohammed B. plaatsheeft: het rekwisitoor. De Officier van Justitie van Straelen zal vanmorgen de aanklacht verwoorden en de geëiste straf uitspreken.

Gisteren op de eerste dag van het proces werden getuigen, slachtoffers en deskundigen gehoord. Eén van die deskundigen was Ruud Peters, bijzonder hoogleraar Islamitisch recht aan de Universiteit van Amsterdam. Peters heeft voor deze strafzaak alle geschriften van Mohammed B. bestudeerd en daarover een rapport geschreven onder de titel "De ideologische en religieuze ontwikkeling van Mohammed Bouyeri."
Djoeke Veeninga praat met Peters.
---

Kinderen onder de achttien jaar, die van iets strafbaars verdacht worden, komen bij de kinderrechter. Zo ook de ouders die de opvoeding van hun kind niet aankunnen.
Zittingen van de kinderrechter zijn niet openbaar. Op de ouders, de kinderen zelf en de hulpverleners na, mag niemand ze bijwonen.
Voor de serie ‘Standplaats Kinderrechter’ maakte de rechtbank in Amsterdam een uitzondering. Verslaggever Irene Houthuijs kreeg toestemming om bij een groot aantal zittingen aanwezig te zijn. Alle betrokkenen, ouders, kinderen, hulpverleners, openbaar ministerie en advocaten stemden daarmee in. De namen van de kinderen zijn, om privacyredenen, verdraaid.

In deze derde aflevering ontbreekt de jongen die uit huis geplaatst gaat worden. Zijn ouders zijn er wel en zij beschrijven de lijdensweg die zij en hun zoon doorstaan omdat hun zoon al lang wacht op een behandeling.
---

advertentie