Interview

Interview

Is Nederland op dit moment een plek waar mensen het de moeite waard vinden om kinderen te krijgen? Blijkbaar niet, want het Centraal Buro voor de Statistiek voorspelt voor 2005 het laagste aantal geboorten sinds 1900. Onze politici creëren een klimaat waarin mensen als ze kunnen kiezen, te vaak kiezen om niet aan kinderen te beginnen. Of heeft de overheid niets te maken met de mate van onze vruchtbaarheid? Djoeke Veeninga spreekt met Erna Hooghiemstra, directeur van de Gezinsraad, demograaf Gijs Beets en gezinssocioloog Kees de Hoog over de wenselijkheid om een nieuwe bevolkingspolitiek te voeren en hoe die er uit zou moeten zien .
---

Kinderen onder de achttien jaar die van iets strafbaars verdacht worden komen bij de kinderrechter. Zo ook de ouders die de opvoeding van hun kind niet aankunnen.
Zittingen van de kinderrechter zijn niet openbaar. Op de ouders, de kinderen zelf en de hulpverleners na, mag niemand ze bijwonen.
Voor de serie 'Standplaats Kinderrechter' maakte de rechtbank in Amsterdam een uitzondering. Verslaggever Irene Houthuijs kreeg toestemming om bij een groot aantal zittingen aanwezig te zijn. Alle betrokkenen, ouders, kinderen, openbaar ministerie en advocaten stemden daarmee in. De namen van de kinderen zijn, om privacyredenen, verdraaid.
In deze laatste aflevering: de verlenging van een ondertoezichtstelling van een zestienjarige jongen die door softdrugsdealers wordt bedreigd.
---

advertentie