Vpro "de ochtenden"

Vpro "de ochtenden"

09.00 - 10.00: Interview (van de binnenlandredactie)

09.06 - De nobelprijs voor de vrede volgens Wecke
Elles de Bruin in gesprek met Leon Wecke, polemoloog aan de universiteit van Nijmegen over de nog uit te reiken Nobelprijs.

09.12 - De rechtsstaat
Het Nationaal Veiligheidsplan stelt de rechterlijke macht extra geld en ontlasting van de werkdruk in het vooruitzicht. Zijn de problemen daarmee opgelost?
Een debat met drie rechters: Wil Tonkens (vice-president van de rechtbank in Amsterdam), Annemarie Pen (voorzitter van de sector strafrecht van de rechtbank in Maastricht) en Bert van Delden (voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak). Zij praten over de onhoudbare werkdruk en de oplossingen die daarvoor worden aangedragen door het Openbaar Ministerie en de politie, over de vraag of drugszaken wel in het strafrecht thuishoren en over de bedreigingen van de rechtstaat door de roep om veiligheid vanuit de samenleving.
Ook is te gast Alex Brenninkmeijer, hoogleraar staats- en bestuursrecht, over de vraag hoe je partijdigheid van rechters kunt uitsluiten. Brenninkmeijer stelde onlangs dat LPF-Kamerlid Hoogendijk terecht vraagtekens plaatste bij de keuze voor een rechter die actief is in de PvdA in de zaak Volkert van der G.

advertentie