Interview

Interview

Winnie Sorgdrager is jurist, Oud-minister van Justitie voor D66 in het kabinet Kok 1, oud-officier van justitie en oud-procureur-generaal.
Maar ook een hartstochelijk liefhebber van cultuur. En daarom staat haar werkzame leven al jaren in het teken van het recht en de cultuur.
Tot 1 januari is ze de voorzitter van de Raad voor Cultuur, de onafhankelijke instelling die cultuurbeleid van de regering controleert. En daarna, in het nieuwe jaar, wordt ze lid van de Raad van State. Een interview.
---

Door de komst van Talpa zijn de STER-inkomsten gedaald. Medy van der
Laan is niet van plan om dit financiele gat voor de omroepen te dichten. Daarom presenteerde de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep gisteren een plan om deze neerwaarste spiraal te keren.
De omroepen moeten afstand doen van hun zogenaamde thuisnet en op alle zenders gaan uitzenden. Niet alle omroeporganisaties zijn daar blij mee. Een enkeling verliep zelfs vroegtijdig de vergadering. In de studio Peter van Lieshout, voorzitter van de VPRO.

advertentie