Interview

Interview

In de Nota Ruimte krijgen provincies de verantwoordelijkheid om samen met tal van partijen tot actieve ontwikkeling van gebieden te komen. Om deze provincies te helpen heeft minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de Commissie voor Gebiedsontwikkeling ingesteld. Eind november kwam deze commissie met aanbevelingen hoe gebiedsontwikkeling in de praktijk succesvol kan zijn. Gast is Riek Bakker, stedenbouwkundige en tevens voorzitter van deze commissie.
---

advertentie