Het Interview

Het Interview

*** Hoe verhoudt de methode die de IND hanteert bij een asiel-aanvraag zich tot de redenen waarom vluchtelingen in veel gevallen liegen over hun vluchtverhaal? Met Rouvoet wordt ook teruggeblikt op politieke en juridische implicaties van de gebeurtenissen van de afgelopen week, die volgden op de brief van minister Verdonk aan Ayaan Hirsi Ali.

*** Als de uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel ondergebracht zijn, krijgen ze nog twaalf weken de tijd om ervoor te zorgen dat ze naar hun eigen land terug kunnen. Maar als die twaalf weken verstreken zijn, en als de vluchteling dan nog niet weg is, wordt hij of zij vaak gewoon op straat gezet. Dat levert schrijnende situaties op van asielzoekers die in en rond Ter Apel op straat zwerven.

Fragmenten

Klik hier voor alle fragmenten van deze uitzending

Once Upon a Time in the News 19 mei 2006

vanaf 00:53:24

advertentie