De Ochtenden aan Tafel

De Ochtenden aan Tafel

Deze week overleefde staatssecretaris Albayrak een motie van wantrouwen, die was ingediend omdat een grote groep Chinese asielzoekers in de illegaliteit is verdwenen nog voor er een uitspraak over hun verblijfstatus werd gedaan. Volgens de partijen die de motie steunden, had Albayrak de asielzoekers preventief vast moeten zetten. Hoe moet Nederland omgaan met asielzoekers als ze niet teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst? Te gast is Teun van Os van den Abeelen, rechter en voorzitter van de adviescommissie Vreemdelingenzaken.

‘De meeste rechters gebruiken termen als woede, boosheid, razernij, ik was geschokt, en frustratie’, schrijft Kees Groenendijk in de rede die hij vrijdag uitspreekt tijdens zijn afscheid als hoogleraar rechtssociologie. Groenendijk deed onderzoek naar de handelwijze van vreemdelingenrechters. Sinds de nieuwe Vreemdelingenwet kunnen vreemdelingen, wier verzoek voor een verblijfsvergunning is afgewezen, in hoger beroep bij de Raad van State. De rechters die Groenendijk voor zijn onderzoek sprak, zijn uitermate kritisch over de Raad van State, die heel vaak hun vonnis in hoger beroep vernietigt. Volgens Groenendijk komen ze daardoor regelmatig in ‘gewetensnood’.

Ook te gast is fotograaf Pieter ten Hoopen. Hij neemt zondag één van de World Press Photo-prijzen in ontvangst voor een fotoreportage over zijn zoektocht naar het Russische spookstadje Kitezh. Volgens de legende komt het stadje jaarlijks op midzomernacht als een Russische Atlantis boven water.

En Robert van de Berg van Oxfamnovib is te gast over Somalië, waar eenzelfde situatie dreigt te onstaan als in 1991 toen zware gevechten gecombineerd met mislukte oogsten voor hongersnood zorgden. Door voortdurende strijd tussen de partijen zijn tussen de 1,8 en 2,2 miljoen mensen in Zuid-Somalië op de vlucht geslagen. Hulporganisaties kunnen de ontheemden moeilijk bereiken vanwege de hevige strijd tussen Ethiopische en Somalische regeringstroepen en opstandelingen.

advertentie