De Plek in Arnhem 1

De Plek in Arnhem 1

wandeling in Arnhem, Het Dorp

Dit fragment is onderdeel van

De Plek 8-11-1994

Op de vierkante kilometer aan de westkant van Arnhem is zoveel te onderzoeken dat een opdeling in twee afleveringen noodzakelijk blijkt. Ingeklemd tussen de Amsterdamse- en Utrechtseweg is deze Plek ook van historische betekenis, aangezien 50 jaar geleden in de directe omgeving de Slag om Arnhem plaats vond. Klaas Vos begint zijn wandeling in Het Dorp, dat ruim 30 jaar na de opening toe is aan een grondige renovatie. Verder zuidelijk maken de bewoners van de wijk Heyenoord zich ongerust over de komst van een klein woonwagenkamp dat ten koste zal gaan van het speelterrein van de buurtkinderen. Ook de definitieve beslissing over de aanleg van de Betuwelijn wordt met spanning afgewacht. De kans dat de spoorlijn, die het hart van deze Plek doorkruist, wordt opgenomen in het tracé is verre van denkbeeldig.

advertentie