De avonden

De avonden

EERSTE UUR
'Gesproken uitzicht' van Linda Boersma, docent
kunstgeschiedenis, woonachtig te Amsterdam.

Een ontmoeting met de Amsterdamse socioloog
Abram de Swaan naar aanleiding van diens recente
bezoek aan Papoea-Nieuw-Guinea.

'Levende Dichters Almanak'
Bart Chabot leest voor uit zijn nieuwe bundel 'Zand
Erover'.

'De Wijde Blik' van radiokunstenaar Mat Wijn.

TWEEDE UUR
Een portret van de Spaanse band Ursula aan de hand
van een gesprek en sessie opnamen.

'Het Geluid van Nederland'
Peter te Nuyl behandelt historisch geluid.

advertentie