Het Spoor

Een half jaar na Tsjernobyl

Het Spoor

Een half jaar na Tsjernobyl

Even leek het erop dat de kernramp van Tsjernobyl het einde van een nucleaire droom zou betekenen. Maar, precies als na Harrisburg is de kernenergielobby al druk doende om tijdens de afkoelingsperiode de oude plannen er toch door te drukken.
Het Spoor schetst de stand van zaken en test de argumenten van Minister Nijpels. Hoe staat het een half jaar na de ramp met de plannen voor uitbreiding van kernenergie?
Interviews met:
-PvdA Kamerlid Zijlstra, tegen;
-CDA Kamerlid Lansink, voor;
-Minister Nijpels, VROM, hangt er vanaf, is meer voor dan tegen;
-directeur Generaal Verberg van Economische Zaken, voor.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief