Het Spoor Terug

Kooplieden, kapers en kolonisten 9: Het begin van de teloorgang

Het Spoor Terug

Kooplieden, kapers en kolonisten 9: Het begin van de teloorgang

Spoor Terug: Kooplieden, kapers en kolonisten
Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar 'Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren.

Aflevering 9: Het begin van de teloorgang
Nadat Luanda in 1648 door de Portugezen is heroverd, verliest de Westindische Compagnie ook het suikereiland Sao Tomé. Een paar jaar later, in 1654, valt ook haar grootste kolonie Brazilië. En weer tien jaar later moet de Compagnie Nieuw Nederland prijsgeven. De teloorgang is begonnen.
Geïnterviewden:
Henk den Heijer (Sao Tomé/Afrikaanse kust);
Janny Venema (VS: Albany/New York);
Ernst v.d. Boogaart (Brazilië: recife);
Aad Boomert (Tobago);
Doeke Roos (Curaçao)

Gespreksonderwerpen zijn:
de Portugese herovering van het suikereiland Sao Tomé; de bloei van Nieuw-Nederland onder het gouverneurschap van Petrus Stuyvesant; Fort Oranje, het laatste bolwerk van de WIC in het Braziliaanse Recife; de Portugese herovering van Brazilië in 1654 en de betekenis van dit verlies voor de WIC;
de Zeeuwse kolonie Nieuw-Walcheren die in 1654 op Tobago werd gesticht en het handelscentrum van het Caraïbische gebied vormde; de rol van Curaçao als slavenmarkt; de Engelse verovering van Nieuw Nederland in 1664; de veroveringen van de Nederlandse zeevaarder Michiel de Ruyter.

Presentatie: Kiki Amsberg en Aad Bos