Het Spoor Terug

Kooplieden, kapers en kolonisten 11: De ondergang

Het Spoor Terug

Kooplieden, kapers en kolonisten 11: De ondergang

Spoor Terug: Kooplieden, kapers en kolonisten
Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar 'Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren.

Aflevering 11: De ondergang
De Tweede WIC lijdt een kwijnend bestaan. Weliswaar krijgt zij nog inkomsten uit verhandelde goederen in het Atlantisch gebied, maar als in 1730 de verlenging van haar octrooi ter sprake komt is er felle oppositie tegen haar monopoliepositie en wordt vooral vanuit Zeeland de roep om vrije handel groter. Uiteindelijk geeft de WIC in 1737 haar monopoliepositie op de slavenhandel op. De eens zo machtige Compagnie is een beheersinstituut geworden. Eind 1791 valt het doek.

Geïnterviewden:
Alex van Stipriaan (Suriname);
Doeke Roos (Berbice);
Henk den Heyer (Ghana);
Piet Emmer (Amsterdam).

Gespreksonderwerpen zijn: de vestiging van joodse kolonisten in Suriname vanaf 1664 en hun betekenis voor de Surinaamse geschiedenis; de kolonisatie van de Berbice in Guyana vanaf 1720; de praktische gang van zaken rond de verkoop van slaven in Suriname; de ondermijning van de goudhandel van de WIC door Zeeuwse 'lorrendraaiers' (smokkelaars) in de eerste helft van de 18e eeuw; het einde van de monopoliepositie van de WIC op de goudhandel in 1730; de particuliere overname vanaf 1738 van de slavenhandel op Suriname, nadat de WIC er niet in was geslaagd aan de grote
vraag naar slaven te voldoen; de economische bloei van Suriname na 1738; de slavenopstand in Berbice in 1763, die uiteindelijk werd neergeslagen door de Nederlandse heersers; het zware dagelijkse leven van de Hollandse kolonisten in de tropen; de opheffing van de WIC in 1791.
Met citaten uit verschillende historische bronnen.

Presentatie: Kiki Amsberg en Aad Bos