De avonden

De avonden

EERSTE UUR

'Gesproken Uitzicht'
Het uitzicht van Iris Koppe, studente politicologie in
Amsterdam.

Een kort verhaal van Arnon Grunberg vanuit een trein in
Zwitserland.

‘Specht en zoon’
Wim Brands in gesprek met de schrijver Willem Jan Otten
over zijn roman: ‘Specht en zoon’. Een schildersboek
spreekt.

TWEEDE UUR

‘Steen voor steen’
De architectuurrubriek van Marten Minkema. Met een
wandeling door het nieuwe cruiseschip 'Westerdam' van
de Holland Amerika Lijn met binnenbootarchitect Frans
Dingemans van bureau VFD in Utrecht.

‘Het Dwaallicht’
Een verhaal van Willem Elsschot voorgedragen door de
Vlaamse acteur Julien Schoenaerts.

advertentie